Marcel Theodore Anthony Bosch

My Thousand Pages

My thousand pages are about a thousand things.
My thousand pages cover more than thousand hours. They last for a thousand years en will continue for a thousand years more.
My thousand pages are about a thousand feelings, a thousand faces and a thousand emotions. They contain a thousand stories.
My thousand pages are about a thousand travels. And about a thousand travels that I still have to do. Or never will do.
My thousand pages are about a thousand kilometers, a thousand light years, a thousand volumes.
My thousand pages are about a thousand shapes, a thousand colors and a thousand smells.
My thousand pages are about a thousand living and a thousand dead souls.
My thousand pages are about a thousand spoken words and a thousand unspoken words.
My thousand pages are about a thousand friends and a thousand strangers.
My thousand pages are about a thousand choices. Choices you have to make in your life, or do not want to make.
My thousand pages are about life. My life.
My thousand pages are my life’s work!

Mijn Duizend Bladzijden

Mijn duizend bladzijden gaan over duizend dingen.
Mijn duizend bladzijden bestrijken meer dan duizend uren. Ze hebben een tijdsbestek van duizend jaren en ze zullen misschien nog duizend jaren doorgaan.
Mijn duizend bladzijden gaan over duizend gevoelens, over duizend gezichten en duizend emoties. Ze bevatten duizend verhalen.
Mijn duizend bladzijden gaan over duizend reizen. En over de duizend reizen die ik nog moet doen, of nooit zal gaan doen.
Mijn duizend bladzijden gaan over duizend kilometers, duizend lichtjaren, duizend volumes.
Mijn duizend bladzijden gaan over duizend vormen, duizend kleuren en duizend geuren.
Mijn duizend bladzijden gaan over duizend levende en duizend dode zielen.
Mijn duizend bladzijden gaan over duizend uitgesproken woorden en duizend onuitgesproken woorden.
Mijn duizend bladzijden gaan over duizend vrienden en duizend vreemden.
Mijn duizend bladzijden gaan over duizend keuzes. Keuzes die je in je leven moet maken, of die je niet wilt maken.
Mijn duizend bladzijden gaan over het leven. Over mijn leven.
Mijn duizend bladzijden zijn mijn levenswerk!
pages
series
photos
սիրում